EDUKACIJA

Vrste edukacija

Seminari
Webinari
Individualno savjetovanje /coaching
In house treninzi

Uživo ili online

Cijena

Cijena edukacije ovisi o broju sudionika, trajanju edukacije i mjestu održavanja.

Dogovara se individualno s korisnikom edukacije.

Vrste edukacija

Seminari
Webinari
Individualno savjetovanje /coaching
In house treninzi

Uživo ili online

Cijena

Cijena edukacije ovisi o broju sudionika, trajanju edukacije i mjestu održavanja.

Dogovara se individualno s korisnikom edukacije.

Vrste edukacija

Seminari
Webinari
Individualno savjetovanje /coaching
In house treninzi

Uživo ili online

Cijena

Cijena edukacije ovisi o broju sudionika, trajanju edukacije i mjestu održavanja.

Dogovara se individualno s korisnikom edukacije.

Teme edukacija

Snaga prvog dojma u prodajiŠto ljudi najviše primjećuju prilikom prvog kontakta s vama?

Zašto je prvi dojam važan u prodaji?

Samomotivacija za uspjeh u prodaji


Vi ste pokretač vlastitih rezultata!

Samomotivacija jedan od ključnih čimbenika za uspjeh u prodaji.

Ljudski potencijali u prodaji


Prodajni tim izuzetno je važan.

Savladajte vještine i znanja za upravljanje ljudskim potencijalima!

Teme edukacija

Snaga prvog dojma u prodaji


Što ljudi najviše primjećuju prilikom prvog kontakta s vama?

Zašto je prvi dojam važan u prodaji?

Samomotivacija za uspjeh u prodaji


Vi ste pokretač vlastitih rezultata!

Samomotivacija jedan od ključnih čimbenika za uspjeh u prodaji.

Ljudski potencijali u prodaji


Prodajni tim izuzetno je važan.

Savladajte vještine i znanja za upravljanje ljudskim potencijalima!

Teme edukacija

Snaga prvog dojma u prodajiŠto ljudi najviše primjećuju prilikom prvog kontakta s vama?

Zašto je prvi dojam važan u prodaji?

Samomotivacija za uspjeh u prodaji


Vi ste pokretač vlastitih rezultata!

Samomotivacija jedan od ključnih čimbenika za uspjeh u prodaji.

Ljudski potencijali u prodaji


Prodajni tim izuzetno je važan.

Savladajte vještine i znanja za upravljanje ljudskim potencijalima!

Iskoristite 30 minuta besplatnog coachinga.

Uvodni coaching služi da se bolje upoznamo, da definiramo strategiju kako bi dobili jasniju sliku kako funkcioniraju coaching sesije.

Saznajte na koji način vam coaching može pomoći da otkrijete svoje vrijednosti i promijenite neželjene obrasce ponašanja koji se stalno ponavljaju i sputavaju vas u postizanju boljih rezultata.

SNAGA PRVOG DOJMA U PRODAJI

SNAGA PRVOG DOJMA U PRODAJI

SNAGA PRVOG DOJMA U PRODAJI

Na radionici ćete naučiti:

 • Zašto je prvi dojam važan
 • Kako ostvariti dobar prvi dojam
 • Što sve utječe na prvi dojam
 • Kako u samo nekoliko sekundi steći povjerenje klijenta
 • Na koji način komunicirati s klijentima
 • Što je verbalna, a što neverbalna komunikacija
 • Zašto je važna neverbalna komunikacija
 • Koje su posljedice lošeg prvog dojma
 • Kako prvi dojam utječe na prodajne rezultate

Na radionici ćete naučiti:

 • Zašto je prvi dojam važan
 • Kako ostvariti dobar prvi dojam
 • Što sve utječe na prvi dojam
 • Kako u samo nekoliko sekundi steći povjerenje klijenta
 • Na koji način komunicirati s klijentima
 • Što je verbalna, a što neverbalna komunikacija
 • Zašto je važna neverbalna komunikacija
 • Koje su posljedice lošeg prvog dojma
 • Kako prvi dojam utječe na prodajne rezultate

SAMOMOTIVACIJA ZA USPJEH U PRODAJI

SAMOMOTIVACIJA ZA USPJEH U PRODAJI

SAMOMOTIVACIJA ZA USPJEH U PRODAJI

Na radionici ćete naučiti:

 • što je samomotivacija i zašto je bitna u prodaji
 • samomotivacijom do boljih prodajnih rezultata
 • kako motivirati sebe u zahtjevnim situacijama
 • zbog čega je samomotivacija najučinkovitiji način motivacije
 • kako preuzeti odgovornost za sebe, svoje misli i postupke
 • zašto je važno jasno definirati ciljeve u prodaji
 • kako se fokusirati na zadatke i ciljeve
 • kako nas prodajni ciljevi mogu motivirati
 • postavljanje osobnih prodajnih ciljeva
 • kako razviti samopoštovanje i samopouzdanje
 • koje su osobine uspješnih prodavača
 • kako ostvariti bolje rezultate uz manje stresa

LJUDSKI POTENCIJALI U PRODAJI

LJUDSKI POTENCIJALI U PRODAJI

LJUDSKI POTENCIJALI U PRODAJI

Na radionici ćete naučiti:

 • značaj ljudskih potencijala u tvrtci
 • otkrivanje osobnog potencijala
 • otkrivanje i razvoj postojećih skrivenih potencijala
 • mindset za uspješnu prodaju
 • analiza osobnih karakternih osobina
 • prepoznavanje karakternih osobina klijenata
 • prodaja prema tipu osobnosti
 • osobine uspješnih timova
 • kako uspješno voditi tim
 • što loši timovi rade pogrešno
 • kako unaprijediti timski duh među zaposlenicima

Na radionici ćete naučiti:

 • značaj ljudskih potencijala u tvrtci
 • otkrivanje osobnog potencijala
 • otkrivanje i razvoj postojećih skrivenih potencijala
 • mindset za uspješnu prodaju
 • analiza osobnih karakternih osobina
 • prepoznavanje karakternih osobina klijenata
 • prodaja prema tipu osobnosti
 • osobine uspješnih timova
 • kako uspješno voditi tim
 • što loši timovi rade pogrešno
 • kako unaprijediti timski duh među zaposlenicima

Prijava na edukaciju

Nazovite već danas!